Koha home

SELAMAT DATANG KE OPAC PERPUSTAKAAN JAKIM

Info Perpustakaan JAKIM

Perpustakaan JAKIM merupakan pusat rujukan maklumat dan sumber ilmu untuk semua pegawai dan kakitangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Perpustakaan ini mempunyai koleksi perpustakaan yang meliputi pelbagai kategori seperti buku, jurnal, majalah, majalah berjilid, kertas kerja, audio visual, laporan, kajian, keratan akhbar dan foto.

Sehingga kini koleksi di perpustakaan berjumlah melebihi 60,000 naskhah bahan mengenai bidang perkara Islam sama ada tempatan atau luar negara.

Seiring dengan perkembangan perpustakaan masa kini yang menuju ke era digital, Perpustakaan JAKIM turut mengambil langkah untuk mengimplementasikan sistem perpustakaan (KOHA) di perpustakaan untuk menjalankan kerja-kerja perolehan, pengkatalogan, pengkelasan, perkhidmatan pencarian bahan atas talian (OPAC), transaksi pinjaman dan pemulangan bahan perpustakaan.

KOLEKSI BUKU TERKINI

Log in to your account:

WAKTU PERKHIDMATAN

   Isnin - Khamis  :  9.00 pagi - 4.30 petang
   Rehat  :  1.00 petang - 2.00 petang
 
   Jumaat  :  9.00 pagi – 12.15 tengah hari
   :  12.45 tengah hari – 4.30 petang
   Rehat  :  2.15 tengah hari - 2.45 petang

   Sabtu, Ahad & Cuti Umum: TUTUPDesigned by CDSOL Powered by KOHA